Může být zařízení instalováno za horkého počasí?

2023-06-07

Ano.
  • QR